Ekibiz biz, ekip olarak çalışırız...

Ekipder; Atatürk ilke ve inkılaplarına temelden bağlı, ırk, dil, din ve inanç özgürlüğünden yana, yalnızca ve sadece ticareti geliştirmek amaçlı bir dernektir.

Üyeler Arası Ticaret

Ekipder, üyeler arası ticareti geliştirmeye özel önem verir.

Buna yönelik olarak üyelerine teşvik edici programlar sunar.

Ekipder üyeleri “etik kurul” gözetiminde güvenle ticaretlerini geliştiriler.

Güçlü İş Çevresi

Ekipder üyeleri önceden belirlenmiş iş kollarında temsilciler olarak topluluğumuzda yer alırlar.

Böylelikle ekosistem içerisinde üyeler birlikte iş geliştirebileceği onlsarca seçeneğe sahip olurlar.

Ekipder Toplantıları

Katılımı zorunlu olan Ekipder toplantılarında; üyeler önceden planlanmış gündem ve içerik ile, hem ekonomilerini ve işlerini geliştirir, hem de gelecek planlaması için eğitimler alır.

Proje Grupları

Proje Geliştirme Komisyonu ile Ekipder üyeleri yeni iş projelerine yatırım sağlarlar.

Melek yatırımcılık, iş ortaklıkları ve inovatif girişimcilik destekleri sağlarlar.